Trådløs deling av mikroskala strøm

Små, bærbare energiløsninger skal produsere, lagre og levere strøm trådløst. HYRE benytter induktiv strømoverføring som en universell stikkontakt». Løsningen kan gi millioner av mennesker tilgang til elektrisitet.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Anders E. Kvåle, CEO and Founder Altered Power AS

– Hva er HYRE?

– HYRE, eller HYbridREcharge, er et mikroskala system for produksjon, lagring og distribusjon av ren energi. HYRE levere plug-and-play-løsninger som består av et sammenleggbart bærbart solcellepanel med batteri. De bærbare enhetene kan kobles til et stasjonært mikrogrid.

HYRE bruker en egenutviklet induktiv strømoverførings-plattform som legger til rette for at batteriet kan lagre, ta imot og levere energi trådløst.

Deling skjer ved at batteri og/eller solcelle plasseres på en trådløs overføringsenhet tilkoblet en sentralisert enhet, for eksempel et forsamlingshus, arbeidslokale eller skole.

De individuelle husholdningene tar med seg solcelle og batteri om morgenen til den sentrale enheten og lader opp eller leverer strøm gjennom dagen. Når arbeidsdagen er ferdig tar de med seg sitt system for lys og annet behov hjemme om kvelden.

Når flere enheter kobles sammen til et mikrogrid gir det nok energi til å koke mat, drive maskiner på arbeidsplasser, vifte på skole/kirke eller andre behov. Med HYRE kan man lett overføre energi, styre deling og utnytte energikapasiteten bedre.

– Hva er klimagevinsten?

– Denne løsningen kan skaleres effektivt og gi millioner av mennesker tilgang på strøm. India er et eksempel på et land som har en utfordring med å løfte mennesker ut av fattigdom, gi tilgang til strøm til alle og samtidig senke klimagassutslippene. I dag er det 310 millioner mennesker i India som ikke har, eller som har ustabil tilgang til elektrisitet.

– Hvem er kundene deres?

– Sluttkunden er individuelle husholdninger i fattige land uten tilgang til strøm. I første omgang vil vi levere produktet til humanitære organisasjoner med støtteordninger og til bedrifter med distribusjonskanaler i India.

Kandidat: Altered Power AS med konseptet HYRE, HYbridREcharge
Sted: Bergen
Eiere: Maran AS, Per Finne Industridesign AS, Ensol AS, Storm Eiendom AS, Future State AS
Oppstartsår: 2018
Web: www.hyreglobal.com

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Vi har utviklet software og hardware for distribusjonsplattform. Videre har vi prototype på solcelle, batteri og LED-lampe som lanseres våren 2019 for friluftsfolk. Vi vil teste løsningen og vurdere endringer basert på tilbakemelding i det vestlige markedet og deretter på tilbakemeldinger fra markeder i utviklingsland.

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Utfordringen er å lage et produkt som er optimalisert for automatisert produksjon samtidig som det er robust og funksjonelt. Det er også utfordrende å få kunder og selskap til å forstå dybden og muligheten med vår distribusjonsplattform siden vi har løst det på en annerledes måte med induktiv strømoverføringer, noe som fortsatt er umodent.