Tema: Klimaendringer og klimarisiko (bakgrunnsnotat)
Artikler fra bakgrunnsnotat utgitt av Norsk Klimastiftelse i august 2016. Last ned hele notatet (pdf).