Tema: Klimasøksmålet mot den norske stat
Nyheter, referater og analyser om klimasøksmålet fra Greenpeace og Natur og Ungdom mot den norske stat. Rettssak ble ført for Oslo tingrett i november 2017. Ankesak for Borgarting lagmannsrett i november 2019. Saken ble anket videre til Høyesterett, som avsa dom 22. desember 2020. Last ned: Dommen fra tingretten | Dommen fra lagmannsretten | Dommen fra Høyesterett