Tema: Oljenæringen og statens klimarisiko (rapport)
Artikler fra rapport utgitt av WWF Verdens naturfond og Norsk klimastiftelse i oktober 2017. Last ned hele rapporten (pdf).
IMG_5005