Tema: Folk mener
På denne temasiden presenterer vi folks holdninger til utvalgte klimaspørsmål over lengre tid. Dataene kommer fra Norsk medborgerpanel – en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og NORCE, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.