Tema: Karbonboble
Karbonboble brukes som betegnelse på faren for en finansiell boble i olje-, gass- og kullsektoren. Selskapenes markedsverdi er delvis basert på reservene de eier, men bare en mindre andel av disse kan benyttes dersom den globale temperaturøkningen ikke skal overstige 2 grader. Hva skjer med selskapenes verdi hvis reservene må bli i bakken?