Tema: Mellomlandsforbindelser (utenlandskabler)
Kabler som gjør det mulig med utveksling av elektrisk kraft mellom stater.