Tema: FNs klimapanels sjette hovedrapport (AR6)
Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) blir publisert som flere delrapporter fra ulike arbeidsgrupper.