Tema: EUs kvotemarked (ETS)
EU ETS (Emissions Trading System) er betegnelsen på det europeiske systemet for handel med kvoter for utslipp av klimagasser. Norge deltar i EU ETS, som omfatter om lag halvparten av EU-landenes og Norges utslipp.