Luftfarten er bekymret for virkningen av klimatiltak

Skal EUs kvotehandel for utslipp omfatte langdistanseflyvninger? Ryanair sier ja, Lufthansa sier nei. I løpet av 2026 kommer spørsmålet på EU-toppenes bord.

De to store europeiske flyselskapene Ryanair og Lufthansa har lansert kampanjer for å få folk til å stemme ved valget til Europaparlamentet 6. til 9. juni. Kampanjene ble lansert i Brussel nylig. Men selv om de to selskapene vil at folk skal stemme, er deres krav til politikerne som velges ulike.

Flytrafikken i Europa har ennå ikke hentet seg inn til nivået fra før pandemien. Flytrafikken i 2023 var 5,3 prosent lavere enn i 2019, skriver flyplassorganisasjonen ACI. EU-reguleringer med nye miljøkrav og nasjonale skatteregimer bærer ansvaret for det, mener luftfarten.

Flytrafikken i EU-EØS vil fra 2026 ikke lenger få frikvoter og dermed måtte betale for sine utslipp. Det kan bety at de billigste tilbudene fra lavprisselskaper forsvinner fra markedet i Europa.

Ryanair, som stort sett bare flyr i Europa, mener at EUs kvotehandelssystem (ETS) også bør omfatte langdistansefly. Disse flyvningene står for halvparten av alle utslipp fra luftfarten, ifølge denne rapporten fra Eurocontrol. Men langdistanseflyvninger utgjør bare 10 prosent av luftfarten.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Selskaper som Lufthansa og KLM Air France er av en annen oppfatning.

Kan komme nye regler

Langdistanseflyvninger omfattes av FNs ordning kalt Corsia, som er mye slappere enn ETS. Kommisjonen har varslet at den i 2026 vil vurdere erfaringene med Corsia og eventuelt komme med lovforslag. Det er dette som kan bety at også langdistanseflyvninger omfattes av ETS.

Forslag om at flyvninger mellom Europa og andre kontinent skal omfattes, var et hett tema da Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) forhandlet seg frem til enighet om tiltak for å kutte utslipp i luftfarten. Men nå kan dette bli en ny nøtt å knekke for EU-toppene.

På en pressekonferanse i Brussel nylig advarte Lufthansa-sjefen Carsten Spohr mot dette. Han viste til at selskap som Lufthansa konkurrerer med ikke-europeiske selskaper. Beregninger som Lufthansa har gjort, viser at dersom langdistanseflyvninger omfattes av ETS vil det svekke europeiske selskapers konkurransekraft.

Innlemmelse av langdistanseflyvningene i EUs kvotehandelssystem vil komme på toppen av andre økte avgifter som belaster luftfarten, ifølge Spohr.

Økte priser med dagens krav

Med ETS for flyvninger i Europa og kravene om økt bruk av bærekraftig drivstoff frem til 2035, vil passasjerene merke dette på billettprisen. En billett fra Madrid via Frankfurt til Singapore vil frem til 2035 øke med 220 euro (vel 2400 kroner), mens tilsvarende billetter med et ikke-europeisk selskap Madrid – Istanbul – Singapore vil øke med 40 euro, ifølge Lufthansas policypaper.

Spohr viser til at dette blir en konkurransefordel for selskaper utenfor Europa.

Gir mer reising

Ryanair oppfordrer folk til å bruke stemmeretten i valget til Europaparlamentet i juni, slik at det fortsatt blir billige flyreiser.

Ryanair-sjefen Michael O’Leary oppfordrer alle til å stemme på partier som støtter deregulering av luftfarten og som støtter vekst i lave flypriser og dermed fri bevegelse for EU-borgere over hele Europa.

Ryanair-sjefen viser til at selskapet investerer i stadig mer effektive fly og at CO₂-utslippene pr. passasjer reduseres.

Politico har spurt de to flyselskapssjefene hvilke partier de mener at folk ikke bør stemme på. Lufthansa-sjefen mener at de bør holde seg unna ytre høyre og ytre venstre.

O’Leary er kjent for å snakke rett fra levra og slår fast: De Grønne.