Tema: Inflation Reduction Act (IRA)
Lovpakke vedtatt i USA i 2022. Gir statsstøtte til ulike klima- og energitiltak på til sammen 369 milliarder dollar. Støtten går bl.a. til utbygging av fornybar energi, etablering av batterifabrikker og tiltak for energisparing som varmepumper.