Tema: Klimarisiko – finans og børs
Prosjektet Klimarisiko – finans og børs i regi av Norsk klimastiftelse er støttet av Finansmarkedsfondet. Prosjektet inkluderer bl.a. kartlegging av selskapers håndtering av klimarisiko og debattmøter.