Klimarisiko: PRI spår kraftig, brå og uplanlagt klimapolitikk

Innen 2025 får vi kraftige, brå og dårlig planlagte klimavedtak, mener investorkoalisjonen PRI. Da vil politikerne måtte innse at de har drøyd for lenge med påkrevd energiomstilling og nødvendig klimapolitikk. Mye må tas igjen, fort, for å begrense klimakatastrofen.

PRI er forkortelsen for investorkoalisjonen The Principles of Responsible Investment (PRI), opprettet av FN. Styreleder i PRI er Martin Skancke, leder av regjeringens Klimarisikoutvalg i 2018 og som har bakgrunn fra arbeidet til G20-landenes Rådet for finansiell stabilitet.

PRI har det siste året gjort et større kartleggings- og analysearbeid med tittelen: The Inevitable Policy Response. PRI forklarer prosjektet slik i nettsaken What is the Inevitable Policy Response

«Financial markets today have not adequately priced-in the likely near-term policy response to climate change. The Inevitable Policy Response (IPR) is a pioneering project which aims to prepare investors for the associated portfolio risks.”

Prosjektet inneholder blant annet det som kan kalles et politisk prognosedokument – Forecast Policy Scenario (FPS) – lansert i desember 2019 og utarbeidet sammen med blant andre The Grantham Researche Institute on Climate Change and the Environment, Carbon Tracker Initative og The Finance Hub. Steg for steg forklarer dokumentet hvilken politikk som med størst sannsynlighet vil bli implementert frem til 2050. Tema er blant annet karbonprising, forbud mot nysalg av fossilbiler (en politikk som nå brer om seg), avkarbonisering av energisektoren, karbonfangst og -lagring (som det snakkes mye om politisk, men der det er fint lite å vise til), energieffektivisering, landbruk, «just transition» mm.

I dokumentet kvantifiseres også effekten denne politikken kan få rent realøkonomisk og for finansmarkedene. Formålet er å gi investorer et realistisk prognoseverktøy og gjøre det lettere å navigere i et heller komplekst landskap.

PRI mener at vi allerede innen 2025 vil få kraftige, brå og for dårlig planlagte politiske klimavedtak, fordi politikerne da vil måtte innse at de har drøyd altfor lenge med påkrevd energiomstilling og nødvendig klimapolitikk. Mye må tas igjen, fort, for å begrense klimakatastrofen. Fram mot 2025 må dessuten alle land som har forpliktet seg gjennom Paris-avtalen levere inn hvilke innstramminger og tiltak de har tenkt å bidra med for å kutte egne utslipp, fase ut fossil energi og gi betraktelig større fart til energiomstillingen.

Om du scroller deg ned noen linjer på nettsaken The Inevitable Policy Response: Policy Forecasts kan du laste ned en kort eller lang versjon av prognosene, godt og grundig forklart og begrunnet også ved hjelp av grafer og illustrasjoner. Anbefalt ikke minst for investorer, långivere, aksjeforvaltere og andre som er opptatt av risiko – for å prise den riktigst mulig og allokere midlene der risikoen er håndterbar – og for å være mest mulig forberedt når klimapolitikk vedtas «over natten».