Tema: Statens pensjonsfond utland (Oljefondet)
Også kjent som Oljefondet - Statens pensjonsfond utland investerer overskuddet fra den norske petroleumsformuen i aksjer, obligasjoner og eiendom.