Tema: Fjerde energipakke (ren energi-pakken)
EUs fjerde energipakke, også kalt ren energi-pakken, består av fire forordninger og fire direktiver. Den erstatter kraftmarkedslovgivningen i tredje energimarkedspakke og mye annen EU-lovgivning på energi- og klimaområdet. Pakken ble vedtatt i EU i 2018.