Arendalsuka: Effektive klimabudskap – hvordan få folk til å utføre klimavennlige handlinger?

Opptak av debattmøte i regi av Cicero senter for klimaforskning. Lansering av rapport om klima og kommunikasjon. Deltakelse fra Oslo kommune og IKEA.

Arrangementet er ett av flere Cicero står bak i Arendal tirsdag 14. august.

Cicero lanserte på møtet rapporten “Effektiv klimakommunikasjon – trender og fakta 2018”. Basert på forskning og trender i kommunikasjonsverden har forskerne sett på hva det er som gjør det så vanskelig å nå ut til folk, og hvilke muligheter som finnes for å bryte lydmuren. IKEA og Oslo kommune bidro med eksempler fra sitt arbeid.

Medvirkende:
Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
Christian Bjørnæs, kommunikasjonsdirektør, CICERO
Marianne Aasen, forsker, CICERO
Merete Agerbak-Jensen, kommunikasjonssjef Oslo kommune
IKEA