Arendalsuka: Omstilling – Norge i grønt, hvitt og blått?

Hvordan skal vi skape de nye, grønne arbeidsplassene som skal sikre fremtidens velferdsstat? Debatt fra Arendal med bl.a. Torbjørn Røe Isaksen, Espen Barth Eide, Lan Marie Nguyen Berg, Thina Saltvedt, Tore Furevik, Anita Krohn Traaseth og Eirik Wærness.

Kommunene må tilpasse seg et annet klima, næringslivet må jobbe fram smarte, grønne løsninger, og det offentlige må bruke sine inntekter mer effektivt. Inntektene fra olje og gass kommer ikke til å dekke kostnadene ved velferdsstaten i framtida, så hva skal næringslivet satse på for å skape nye arbeidsplasser og ny verdiskaping her i landet?

Debatt med politikere, analytikere og næringslivsfolk i Arendal. Arrangører: Arendalsuka, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Bjerknessenteret.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut Forskningsrådets innovasjonspris under arrangementet.

Debattleder: Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten

Medvirkende:
Henrik Österblom, visedirektør, Stockholm Resilience Centre. Oppspill til debatten
Grete Sønsteby, N2 Applied AS. Oppspill til debatten
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister (H)
Espen Barth Eide, stortingsrepresentant (Ap)
Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG)
Thina Saltvedt, seniorrådgiver, Nordea
Anita Krohn Traaseth, adm.dir, Innovasjon Norge
John-Arne Røttingen, adm.dir, Norges forskningsråd
Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor
Tore Furevik, dir. Bjerknessenteret for klimaforskning
Owe Hagesæther, CEO, GCE Subsea