Bør staten finansiere private selskapers oljeleting?

Se opptak av Agendamorgen med debatt om det norske oljeskatteregimet. Innledere og debattanter: Oljeanalytiker i Nordea Thina Saltvedt, WWFs Nina Jensen og Energi og Klimas Anders Bjartnes, m.fl.

Den norske staten tar stor økonomisk risiko ved ny oljeleting, gjennom blant annet gunstige avskrivingsregler, friinntekt og leterefusjonsordning for selskaper som ikke er i skatteposisjon. Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og Grønn Skattekommisjon har anbefalt å vurdere endringer i innrettingen av oljeskatteregimet.

Blant spørsmål som ble tatt opp på møtet:

  • Er det på tide at oljeselskapene selv tar mer av risikoen?
  • Svekkes risikovurdering ved nye usikre prosjekter når staten tar så stor del av regningen?
  • Hvordan vil endringer i energimarkedet, en fallende oljepris og Paris-avtalen påvirke etterspørselen etter petroleumsprodukter i framtida og hva betyr dette for lønnsomheten på norsk sokkel?

Innledere og debattanter: Olav Fjell (styreleder i Moelven og Statkraft), Frode Alfheim (forbundsleder i Industri og Energi), Henrik Thorgersen Tveter (fagsjef i WWF Norge), Thina Saltvedt (senior oljeanalytiker i Nordea Markets), Anders Bjartnes (redaktør for Energi og Klima) og Nina Jensen (generalsekretær i WWF Norge).