#Klimafrokost: Hvordan avrunde oljealderen med stil?

Se opptak av #Klimafrokost om olje, klimapolitikk og omstilling med blant andre Kristin Halvorsen, Espen Barth Eide, Sveinung Rotevatn og Hildegunn Blindheim.

Oljens betydning i norsk økonomi vil falle, klimapolitikk vil i økende grad sette rammer rundt oljesektoren. Hvordan sikre verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser når oljen blir mindre viktig? Hva innebærer det at oljepolitikken må være i samsvar med Paris-avtalen? Trenger vi en sluttdato for oljen som Tyskland har for kullet? Hvordan kan vi i den store omstillingen ta i bruk den norske modellen med samarbeid og inkluderende politiske prosesser som er minst mulig konfliktdrivende?

Les referat fra møtet: Brått brudd med oljen eller markedsstyrt nedtrapping?

Innledere og deltagere i samtalepanelet:

Jo Husebye, partner i Rystad Energy. Les om Husebyes innledning: Uoppdaget olje og gass verd 1200 milliarder.

Kristin Halvorsen, direktor for CICERO Senter for klimaforskning.

Espen Barth Eide, medlem i Stortingets energi- og miljøkomite, Ap.

Sveinung Rotevatn, statssekretær i KLD, Venstre.

Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Mats Kirkebirkeland, CIVITA / Oslo Høyre.

Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad.

Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.

Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.  

Møteleder: Anne Jortveit, Norsk klimastiftelse.

Vi takker Kavlifondet for støtten til prosjekt #Klimafrokost.