Følg lansering av rapport om klima og menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) la frem rapporten «Klima og menneskerettigheter» 21. oktober. Se opptak av møtet her.

I en ny rapport vurderer NIM hvilke menneskerettslige forpliktelser staten har til å avverge ytterligere klimaendringer, etter Grunnloven § 112 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 og 8. Rapporten belyser menneskerettslige forpliktelser etter FN-konvensjonene, og vurderer om klimafordrevne kan ha krav på internasjonal beskyttelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og EMK. 

Fagdirektør Jenny Sandvig i NIM legger frem rapporten. I etterkant er det en panelsamtale ledet av Anine Kierulf, der professorene Christina Voigt (Universitetet i Oslo), Jørn Øyrehagen Sunde (Universitetet i Bergen), Eirik Holmøyvik (Universitetet i Bergen) og Cicero-direktør Kristin Halvorsen deltar sammen med Jenny Sandvig.