#Klimafrokost: Kan Norges superprofitt bidra til grønn omstilling i Europa?

Bør Norge omfordele deler av den krigsrelaterte superprofitten og bidra til at et Europa i krig og klimakrise kan få ytterligere fart på utbyggingen av fornybar kraft? Se opptak av #Klimafrokost.

Norge tjente i 2022 rundt 1000 milliarder kroner ekstra på salg av olje og gass sammenlignet med året før. Årsaken kjenner vi: Russlands angrepskrig på Ukraina og den russiske manipulasjonen av gassmarkedene, som begynte lenge før selve krigen brøt ut.

Ut over en forpliktelse om å støtte Ukraina med 75 milliarder kroner fordelt over fem år, har ikke Stortinget vist noen vilje til å tenke annerledes om bruken av de ekstraordinære norske petroleumsinntektene.

Det er overføringer fra europeiske forbrukere og bedrifter som har gitt Norge den enorme inntektsøkningen det siste året. Ville det vært rimelig om Norge viste vilje til å omfordele deler av den krigsrelaterte superprofitten med et Europa som nå står midt i en krevende og kostbar energiomstilling? Det er et av spørsmålene som stilles på #Klimafrokosten i regi av Norsk klimastiftelse – Norges grønne tankesmie. Du kan følge med direkte her på Energi og Klima.

Her er programmet for den digitale #Klimafrokosten 20. april kl. 08–10:

 • Europa trenger mer fornybar energi – fort. EU-landene og Europaparlamentet er nå enige om å binde seg til å øke andelen fornybar energi til minst 42,5 prosent i 2030. Hvordan ser energimiksen ut i Europa nå? Hvor stort er behovet for fornybar kraft i Europa? Hvilke hovedutfordringer står Europa overfor i energiomstillingen i årene framover? Innledning ved Ketil Fodstad, strategidirektør i Statkraft.
 • Europa i krig og klimakrise: Slik kan den norske superprofitten få fart på den grønne energiomstillingen i land med svak økonomi og med store kostnader knyttet til krigen i Ukraina. Innledning ved Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.
 • Høsten 2022 het det at EU-kommisjonen jakter på olje og gass-selskapenes superprofitt. Hvordan vurderer europeiske ledere det faktum at Norge ufrivillig har profittert stort på Putins krig? Har diskusjonen endret seg etter at Norge i februar besluttet å gi 75 milliarder kroner til Ukraina over 5 år? Kunne superprofitten ha avhjulpet gapet mellom behov for ny fornybar energi raskt – og behovet for frisk investeringskapital? Samtale med Alf Ole Ask, korrespondent i Brussel for Energi og Klima.
 • Samtalepanel:
  Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV (Finanskomiteen)
  Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG (Næringskomiteen)  
  Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre (Finanskomiteen)
  Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker og medlem i Ekspertutvalget for nye kilder til klimafinansiering.