#Klimafrokost: Solenergi, Afrika og hvordan Norge kan bidra

Status solenergirevolusjonen: Hvordan kan Norge bidra til å sikre solenergi i Afrika og i regioner der olje, kull og gass er alternativer? Se opptak av #Klimafrokost.

Solenergi vokser raskt jorden rundt – hvorfor går det så sakte i Afrika? Hvordan kan Norge bidra til at Afrika får solenergi – fort – slik at klimamålene nås og folk får tilgang til energi? Også land som India, Bangladesh, Filippinene og Vietnam trenger mye ny energi som det fortsatt er økonomisk rasjonelt å dekke med kullkraft. Hvis formålet med å støtte investeringer i fornybar energi er å kutte utslipp raskt – hvilke land og prosjekter bør Norge prioritere?

Det var tema på sesongens siste #Klimafrokost i regi av Norsk klimastiftelse – 1. juni kl. 08–10 på Grand Hotel i Oslo og direkte her på Energi og Klima.

Program:

Solenergiinvesteringer i Afrika:

Solenergiinvesteringene øker i rekordfart i alle verdensdeler, men ikke i Afrika på tross av at kontinentet har det største potensialet. Hvordan ser utviklingen ut i Afrika sammenlignet med andre verdensdeler, og hva kan forventes framover? Hvorfor er Afrikas andel av solenergi-investeringene så lav? Hva kan gjøres for å øke andelen raskt og hva kan og bør Norge bidra med? Hvilken politikk trengs? Innlegg ved Terje Osmundsen, grunnlegger av og adm.dir. i Empower New Energy.

Risikokapital for utslippskutt:

Hvor og hvordan kan norsk kapital bidra til fornybar energi og utslippskutt i utviklingsland? Hvordan får vi mest utslippskutt for pengene? Hvordan er tilgangen på risikokapital i land som trenger mer fornybar energi fort? Og; Er det risikokapital eller tilgang til prosjekter som forsinker utbygging av fornybar energi og energiinfrastruktur i utviklingsland? Innlegg ved Tellef Thorleifsson, adm. dir. i Norfund.

Hvis ikke Norge – hvem?

Et globalt grønt garantiinitiativ? Styrking av det norske Klimainvesteringsfondet? Norsk initiativ for bedre finansiering av globale klimafond? Dette er noen av forslagene som Klimafinansieringsutvalget fremmer i den nye rapporten «Hvis ikke Norge – hvem?» Julie Rødje, daglig leder i SLUG og medlem av Klimafinansieringsutvalget utdyper og begrunner forslagene.

Hva kan norsk politikk bidra med for å få fart på solinvesteringer i Afrika og andre akutte behov for fornybar energi i land uten store finansielle muskler?

Samtale med blant andre Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre, Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima. Terje Osmundsen og Julie Rødje deltar også i samtalen.