#Klimafrokost om plast og klima

Se opptak av #Klimafrokost om plast og klima. Blant innlederne: Jonas Gahr Støre, Marius Gjerset (Zero), Monica Hannestad (Design Region Bergen).

 

Jonas Gahr Støre (Ap), Marius Gjerset (ZERO), Cecilia Askham (Østfoldforskning), Thomas Tharaldsen (Quantafuel) og Monica Hannestad (Design Region Bergen) bidro til å belyse hvordan vi kan redusere klimagassutslipp fra plastens verdikjede. Møtet ble avholdt på Grand Hotel i Oslo.

Program:

 • Velkommen v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse
 • Nøkkeltall og nøkkelinfo plast og klima. Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.
 • Hvordan kan vi minske utslippene fra hele plastens verdikjede? Samtaler med Marius Gjerset i ZERO/Forum for fossilfri plast.
 • Plast, resirkulering og utslipp – hvordan ligger vi an i Norge? Samtaler med Jaana Røine,  adm. dir. i Grønt Punkt.
 • Er nedbrytbar plast en miljøskadelig blindvei? Hvordan sikre at bioplast bli et reelt og miljøriktig alternativ til fossil plast? Innledning v/ Cecilia Askham, seniorforsker ved Østfoldforskning og leder av forskningsprosjektet SirkulærPlast.
 • Etterspørselen etter plast øker for hvert år – hvor er vi på vei? Innledning v/ Thor Kamfjord, direktør for forretningsutvikling, Norner
 • Kan plast bli til drivstoff – og hva betyr dette i så fall for CO₂-utslippene? v/ Thomas Tharaldsen, markedsdirektør i Quantafuel
 • Hvilke politiske virkemidler og næringstiltak trengs for å kutte utslippene fra plastens verdikjede? Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i ZERO, legger frem deres nye handlingsplan
 • Hvordan kan norsk politikk legge til rette for å redusere utslippene fra plast? 
  Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet
 • Samtale mellom: Jonas Gahr Støre, Guro Hauge, Thor Kamfjord, Cecilia Askham og Monica Hannestad (direktør Design Region Bergen). Samtalen ledes av Anne Jortveit.
 • Spørsmål fra publikum.

Vi vil benytte anledningen til å takke Kavlifondet som støtter denne kunnskapsdelingen i prosjekt #Klimafrokost.