Kunnskapsmøte: Solenergirevolusjonen og oljelandet

Rask utrulling av solenergi er avgjørende for å nå klimamålene. Hvordan kan Norge gripe denne næringsmuligheten? Se opptak av møtet til Norsk klimastiftelse og Universitetet i Stavanger 27. mai.

Norge må de neste årene produsere mer fornybar energi enn før. Kan solenergi være en mulighet? Hvordan ligger vi an med bygningsintegrerte løsninger? Kan og bør det offentlige stille krav om å ta i bruk solenergi i nye og eksisterende bygg? Og: Solenergi skaper mange nye jobber globalt, hvordan kan norske selskaper sikre seg andeler av et internasjonalt sterkt voksende marked? Er solenergi en mulighet for leverandørindustrien? Det er tema for dette åpne kveldsarrangementet på Sølvberget i Stavanger torsdag 27. mai som er et samarbeid mellom biblioteket, Universitetet i Stavanger og Norsk klimastiftelse. Du kan følge med direkte her på Energi og Klima.

Program:

  • Velkommen v/ møteleder Kirsten Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse.  
  • Bygningsintegrerte solceller – et økonomisk konkurransedyktig klimatiltak. Innlegg ved Harald Nils Røstvik, professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) ved UiS og Hassan Gholami, PhD researcher ved UiS.
  • Hvilken rolle kan solenergien ta i energiomstillingen? Er flytende solenergi en ny mulighet for leverandørindustrien? Hva skjer når det gjelder solenergi i Rogalands- og Vestlandsregionen? Innlegg ved Håkon Person, rådgiver, solenergi og smart grid i Multiconsult Stavanger.  
  • Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030: Hvordan kan norsk leverandørindustri sikre seg andeler av et internasjonalt sterkt voksende marked? Hvordan kan myndighetene bidra? v/ Ellinor Meling, prosjektleder for Solenergiklyngen.  
  • Samtalepanel med innlederne – spørsmål fra og samtale med publikum.