#Klimafrokost om Nordens energiomstilling

Se opptak av #Klimafrokost med tema «Norden som lokomotiv for energiomstillingen?»

Hovedinnledere: Mattias Goldmann, leder i Fores – Sveriges grønne, liberale tankesmie, Christian Peter Ibsen, direktør i Concito – Danmarks grønne tankesmie og Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse. Øvrige bidrag fra Birgitta Resvik, sjef for samfunnskontakt i Fortum og Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nybakt stortingsrepresentant for SV i Oslo, Kari E. Kaski, og Arbeiderpartiets Terje L. Aasland som nå er gjenvalgt for fjerde gang, ga politiske kommentarer. Kaski har mange år bak seg i miljøbevegelsen, Aasland har vært leder i næringskomiteen på Stortinget og de siste fire årene nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Blant temaene på Klimafrokosten:

  • Hva er status for klima- og energiomstillingen i Sverige, Danmark og Norge?
  • Hva er de ulike landenes styrker og svakheter i overgangen til lavutslippssamfunn?
  • Hvordan tenker politikerne og næringslivet i de tre respektive landene om veien frem mot 2030 – hva er de viktigste motkreftene?
  • Bør de nordiske landene tenke mer helhetlig om utviklingen av kraftmarkedet? Både med tanke på hvem som produserer hva og hvor mye, hvilke teknologier man ønsker å satse på og tilknytningen til resten av Europa?
  • Hvordan kan de nordiske landene etablere felles politikk for utrulling av nullutslippskjøretøy, for med det å bli et attraktivt marked for bilindustrien? Og hvordan kan de nordiske landene selv være med å utvikle flere av løsningene som skal gjøre transportsektoren fossilfri?