Se presentasjonene av rapporten fra FNs klimapanel

FNs klimapanel har lagt frem sin nye rapport. Her kan du se den internasjonale og den norske presentasjonen.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) ble sluppet 9. august. Opptak av den internasjonale pressekonferansen kan ses over.

Rapporten er første del av den sjette store synteserapporten til klimapanelet. Den handler om det vitenskapelige grunnlaget for rapporten.

Norsk pressekonferanse

Miljødirektoratet la frem rapporten for et norsk publikum, med presentasjoner fra en rekke klimaforskere.

Se pressekonferansen på Miljødirektoratets sider.