Kunnskapsfrokost: Martin Skancke m.fl. om klimarisiko og norsk økonomi

På dette frokostmøtet i regi av Norsk klimastiftelse, Finans Norge, Finansforbundet og CICERO Senter for klimaforskning utdyper utvalgsleder Martin Skancke klimarisikoutvalgets vurderinger og anbefalinger. Se opptak av møtet som fant sted 18. desember.

Øvrige innledere var blant andre Carine Smith Ihenacho (Chief Corporate Governance Officer i Norges Bank Investment Management), Idar Kreutzer (adm. dir. i Finans Norge), Kristina Alnes (seniorrådgiver i CICERO Senter for klimaforskning), Åmund T. Lunde (adm. dir. i Oslo Pensjonsforsikring), Nanna Ringstad (spesialrådgiver i Finansforbundet), Terje Breivik (parlamentarisk leder i Venstre) og Åsmund Aukrust (stortingsrepresentant for AP). Møteleder er Anne Jortveit (nestleder i Norsk klimastiftelse). 

Arrangementet er en del av Klimastiftelsens prosjekt og rapport «Klimarisiko – finans og børs» som støttes av Finansmarkedsfondet.

Klimarisikoutvalgets rapport ble avgitt 12. desember.