Hvordan kan Norge bidra mer til fornybar i u-land?

Her kan du se opptak av frokostmøtet om hvordan Norge kan bidra til mer fornybar energi i u-land.

Mandag 9. januar arrangerte Norwegian Energy Partners (tidligere Intpow) frokostmøtet “Fra Marrakech til «grønn energi»-vekst”. På møtet ble det drøftet hvordan norske selskaper og myndigheter best kan samarbeide om å få til mer utbygging av fornybar energi i utviklingsland.

Bakgrunnen for det nye internasjonale klimainitiativet er beskrevet av Terje Osmundsen (Scatec) og Hans Jacob Bull-Berg (Norfund). I desember 2016 fikk initiativet støtte i Stortinget etter et forslag fra SVs Heikki Holmås. Stortingsflertallet ber om at det etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland».

Under frokostmøtet mandag morgen deltok Terje Osmundsen, Scatec Solar, Erik Dugstad, DNV GL, Henrik-Hallgrim Eriksen, Klima- og miljødepartementet, Kristin Halvorsen, CICERO, Kjell Roland, Norfund, Marius Holm, Zero og John Andersen Jr., Scatec.

Ordstyrer var Beate Nossum, Footprint.