Klima som finansiell risiko: Debattmøte i Stavanger

Klimapolitikk og klimaendringer fører til store endringer. Hvordan bør næringsliv, investorer og politikere forholde seg til klima som finansiell risiko?

Klima som finansiell risiko er tema for et omfattende prosjekt Norsk Klimastiftelse nå gjennomfører. Onsdag 19. april kl. 08–10 sendte Energi og Klima direkte fra frokostmøtet om finansiell klimarisiko i Stavanger. Møtet i Stavanger ble arrangert i samarbeid mellom Norsk Klimastiftelse, Finans Norge, Cicero Climate Finance og SpareBank 1 SR-Bank, og er støttet av Finansmarkedsfondet.

Innledere og deltakere i samtalepanel på møtet i Stavanger: Cicero-direktør Kristin Halvorsen, konsernsjef Arne Austreid i Sparebank1 SR-Bank, kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge, redaktør Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse/Energi og Klima, styreleder Pål Lorentzen i Norsk Klimastiftelse, daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk Klimastiftelse, professor Klaus Mohn og stortingsrepresentantene Siri A Meling og Torstein Tvedt Solberg.

Norsk Klimastiftelse ga like før påske ut en omfattende rapport der spørsmålet om klima som finansiell risiko belyses fra ulike kanter. I et vedlegg til rapporten beskrives “håndboken i klimarisiko” som er utarbeidet i regi av G20-landene. Artikler om temaet kan også leses på Energi og Klima.

Både klimaendringer og klimapolitikk representerer ulike former for risiko. Illustrasjon: Pål Dybwik