#Klimafrokost om taxfree og nordmenns flyvaner i et klimaperspektiv

Se opptak av #Klimafrokost om luftfart og klima: Bør det bli dyrere å fly? På tide å skrote taxfree-ordningen? Hvilke miljørammebetingelser gjelder for internasjonal luftfart?

#Klimafrokosten ble arrangert av Norsk klimastiftelse onsdag 8. november kl. 08-10.

Les flere artikler om luftfart og klima, hentet fra en rapport utgitt av Norsk klimastiftelse. Artiklene er dels basert på innleggene under klimafrokosten.

Du kan også se opptak av de enkelte innledningene:

Borgar Aamaas, seniorforsker Cicero senter for klimaforskning: Klimaeffekten av nordmenns reisevaner.

Egil Thompson, konserndirektør kommunikasjon og marked i Avinor: Om den nye rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart», gitt ut av NHO Luftfart og under Avinors prosjektledelse.

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet: Om hvilke miljørammebetingelser den internasjonal luftfart er underlagt og om hvilke avgifter som gjelder for internasjonal trafikk som CO₂-avgift, merverdiavgift, kvoteplikt, taxfree-ordning osv. Les også: Utdypende artikkel av Schlaupitz.

Christoffer Ringnes Klyve, nestleder i Framtiden i våre hender: Om den nye rapporten «Avvikling av taxfree-ordningen», utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA).

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO: Hvilke muligheter finnes for lavere utslipp fra luftfarten? Teknologi og forskning.

Samtalepanelet med Anna Kvam, talsperson for Grønn Ungdom,  Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stefan Heggelund som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre, Egil Thompson fra Avinor, Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet og Christoffer Ringnes Klyve fra Fremtiden i våre hender.

Anne Jortveit og Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse ledet arrangementet og samtalen.

Kavlifondet støtter prosjekt #Klimafrokost.