#Klimafrokost: Hvordan bør kommuner og investorer håndtere klimarisikoen?

Hvilket rettslig ansvar har dagens politikere, næringslivsledere, investorer og forvaltere for å vurdere klimapåvirkning av egen aktivitet, og for å endre aktiviteten for å unngå klimautslipp?

Møtet fant sted på Cafe Christie i Bergen 26. april og var et samarbeid mellom Norsk Klimastiftelse, Universitetet i Bergen v/Juridisk fakultet og Bjerknessenteret for klimaforskning. Blant innlederne er Pål W. Lorentzen (høyesterettsadvokat og styreleder, Norsk Klimastiftelse), Eystein Jansen (professor, Bjerknessenteret), Annie Bersagel (jurist og rådgiver, KLP), Bjarte Askeland (professor, UIB), Magne Strandberg (professor, UIB), og Hans Erik Ringkjøb (ordfører, Voss Kommune).

Se opptak av frokostmøtet.

PROGRAM

Kl. 08:30: Introduksjon: Klimatrusselens mange rettslige ansikter
V/Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat og styreleder i Norsk Klimastiftelse
Kl. 08.45: Hvordan vil klimaet endres på kort og lengre sikt, og hvordan vil det påvirke Vestlandet?
V/ Eystein Jansen, professor, Bjerknessenteret for klimaforskning
Kl. 09.00: Klimaendringer og erstatningsansvar
V/ Bjarte Askeland, professor, Det juridiske fakultet, UIB
Kl. 09.15: Hvem kan gå til søksmål for hva?
V/ Magne Strandberg, professor, Det juridiske fakultet, UIB

Spørsmålsrunde

Kl. 09.45: Klimastrategi for kapitalforvaltning: KLPs erfaring?
V/ Annie Bersagel, jurist og rådgiver for ansvarlige investeringer, KLP
Kl. 09.55: Forsikringsbransjens klimautfordring
V/ Trond Tepstad, skadediretør, Tryg Forsikring.
Kl. 10.05: Klimautfordringer på Vossevangen
V/ Hans Erik Ringkjøb, ordfører (AP), Voss Kommune

Spørsmålsrunde

Kl. 10:30: Slutt