#Klimafrokost: Hva skjer med klimapolitikken og energiomstillingen i EU?

IPCCs rapport om 1,5 graders oppvarming viser tydelig at tempoet i energiomstillingen må øke fort og mye om målene i Paris‐avtalen skal nås. Se opptak av #Klimafrokost om status for EUs rolle i omstillingen til lavkarbonsamfunnet.

EU er det nærmeste man kommer en global leder i klimapolitikken, men hva skjer egentlig av politiske prosesser på klima‐ og energifeltet i Brussel nå? Hvilke nye mål skal EU styre etter og hva kan vi vente oss av viktige beslutninger fremover? Det er noen av spørsmålene som ble belyst og drøftet på #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo 1. november klokken 08-10.

Dette er programmet:

  • Velkommen v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.
  • Anne Therese Gullberg, statsviter og seniorrådgiver i Gambit H+K: Hva er status for EUs energiomstilling og klimapolitikk? Er det sannsynlig at EU vil stramme inn klimapolitikken ytterligere i lys av ny kunnskap fra IPCC? Hva betyr EUs klimapolitikk mot 2030 for Norge?
  • Kacper Szulecki, postdoktor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO: The coal split – cultural and socio-political roots of Poland’s carbon lock-in. Overview on status of Germany’s energy transition and climate policy.
  • Richard Wood, Her Majesty’s Ambassador to Norway: What will the UK-EU climate and energy cooperation look like after Brexit? If UK leaves EU ETS, do we risk lower carbon price in UK compared to the rest of Europe since there is a gap between today’s carbon floor in UK and the European carbon price? Internationally: What role will UK seek to play internationally post Brexit?
  • Catherine Banet, førteamanuensis ved UiO: Status Frankrikes energiomstilling og klimapolitikk. 
  • Hæge Fjellheim, leder karbonanalyse, Refinitiv: Hvordan fungerer EUs kvotesystem? Hvorfor koster det veldig mye mer å slippe ut ett tonn CO₂ i EU nå enn for ett år siden? Hvor går veien/prisen videre?
  • Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima: Hva betyr EUs kvotesystem for norsk industri?
  • Politisk samtale med stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski (SV), Espen Barth Eide (AP) og Stefan Heggelund (H), og Anders Bjartnes (Energi og Klima). Dette er noen av spørsmålene til politikerne: «Jeg skulle ønske at vi ikke ventet på EU», skrev forfatter Maja Lunde på NRK Ytring denne uken, og fortsatte: «Den grønne ledertrøya ligger slengt i grøfta. Det er på tide at vi stanser, plukker trøya opp, tørker vekk oljeflekkene så godt det lar seg gjøre, drar trøya over hodet, setter føttene på pedalene og sykler fremover, fortere enn vi noen gang før har gjort», skrev Lunde. På hvilke felt kan og bør Norge gå lengre enn EU for å bidra til å kutte egne utslipp fort? Dagen etter Klimafrokosten vil KrFs landsmøte avgjøre om partiet støtter Solberg‐regjeringen eller en ny Støre‐regjering. Hva kan KrFs valg bety for hvordan Norge kobler seg på de ulike komponentene i EUs klimapolitikk?

Klimafrokosten ledes av Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse. Anne Jortveit, nestleder i stiftelsen, leder samtale og intervju. Klimafrokosten er gratis og støttes av Kavlifondet.