#Klimafrokost: Etter Paris – på tide å stramme til oljeskatten?

Er det etter Paris-avtalen på tide å stramme til oljeskatteregimet og heller øke trykket på å fremme utslippsfrie næringer? Se opptak av frokostmøte.

Innledere og paneldeltagere på #Klimafrokost 13. april var Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Ståle Gjersvold (TrønderEnergi), Nina Jensen (WWF), Tord Hustveit (Unge Venstre), Terje Osmundsen (Scatec Solar), stortingsrepresentantene Tina Bru (H), Ola Elvestuen (V) og Per-Rune Henriksen (Ap), og Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse).

Samtidig med frokostmøtet la Norsk Klimastiftelse frem en ny rapport om oljeskatt: Oljeskatten i energiomstillingens tid, del 2.

Les også: Subsidierer Norge oljen eller subsidierer oljen Norge – referat fra frokostmøtet.

Del 1: Innledninger til oljeskatteregimet ved Anne Jortveit og Tord Hustveit.

Live streaming video by Ustream

Del 2: Næringene. Innledninger ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Ståle Gjersvold.

Live streaming video by Ustream

Del 3: Alternativ pengebruk. Innledninger ved Nina Jensen og Terje Osmundsen.

Live streaming video by Ustream

Del 4: Samtalepanel. Debatt mellom Tina Bru, Per Rune Henriksen, Ola Elvestuen, Ståle Gjersvold, Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Terje Osmundsen og Nina Jensen.

Live streaming video by Ustream