#Klimafrokost: Mat og landbruk – klimapolitikk i krevende terreng

Se opptak av presentasjonene fra #Klimafrokost om landbruk og klima, der rapporten «Matsystemet under press» ble lagt fram. Hvordan bør næringen tilpasse seg Paris-avtalens ambisjoner? Hvilke politiske valg står vi overfor?

#Klimafrokosten på Media City i Bergen ble overført direkte her på klimatv.no.

Program:

  • Mat og landbruk: Klimapolitikk i krevende terreng. Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelse og Energi og Klima, presenterte innholdet i Norsk klimastiftelses nye rapport Matsystemet under press. Den viktigste konklusjonen: Skal fotavtrykket fra matsystemet endres vesentlig, må forbruket forandres. Du kan også lese artikler fra rapporten.
  • Det norske landbruket i lys av klimaendringer og klimapolitikk: Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, intervjuet av Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse.
  • Hvordan påvirker klimaendringer klodens evne til matproduksjon? Innledning ved Tore Furevik, direktør, Bjerknessenteret for klimaforskning.
  • Bærekraftråd og helse – to sider av samme sak: Innlegg ved Liv Elin Torheim, professor ved OsloMet og leder i Nasjonalt råd for ernæring.
  • Spis opp maten! Mette Nygård Havre, leder i Grønne verdier og folkebevegelsen Spis opp maten, forteller om kampen mot matsvinn og hvordan forbrukere kan påvirke både politikkens og næringens aktører.
  • Mat, landbruk og klima – hvordan takler vi utfordringene? Samtalepanel med Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, Bothild Nordsletten, sjefredaktør i Bondevennen, Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke og Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelse og Energi og Klima.

Arrangementet ble ledet av Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Kavlifondet finansierer Klimastiftelsens prosjekt #Klimafrokost. Rapporten som legges frem er utgitt med støtte fra GC Rieber Fondene.