#Klimafrokost om «Oljenæringen i klimaendringenes tid»

Se opptak fra #Klimafrokost om norsk oljenæring og klimapolitikk. Møtet ble avholdt på Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus, onsdag 25. oktober 2017.

Olje og gass er viktig for norsk økonomi, men bruk av fossil energi er den viktigste trusselen mot klimaet. Hvordan skal vi forholde oss til dette i tiden fremover? Hvordan vil oljeetterspørselen utvikle seg om klimapolitikken lykkes, og hvordan vil det påvirke Norge? Hva tenker Statoil? Dette er noen av spørsmålene som drøftes i opptaket under.

Sendingen har denne rekkefølgen:

  • Hva kan klimapolitikk, teknologiutvikling og mer og rimeligere fornybar energi bety for norsk oljenæring? v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • Hvordan påvirker klimapolitikken og målene i Paris-avtalen Statoils fremtidsplaner? v/ Eirik Wærness, sjeføkonom i Statoil.
  • Hvilke strategiske dilemma står oljenæringen overfor i møte med målene i Paris-avtalen, teknologiutviklingen og utbredelsen av fornybar energi? Hvordan vil utviklingen kunne påvirke oljenæringen i Norge? v/ Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiS.
  • Vil oljenæringens kronargumenter stå seg i møte med en tøffere opinion, klimapolitikk og klimaendringer? v/ Anne Karin Sæther, forfatter av boken «De beste intensjoner – oljelandet i klimakampen.»
  • Hvordan er oljenæringen i Norge rustet til å møte den nye situasjonen? Intervju med Bjørn Vidar Lerøen, Lerøen Media, Stavanger.
  • Oljebransjen legger til grunn for sine investeringsbeslutninger at fremtidig etterspørsel etter olje og gass blir så høy at verden helt sikkert ikke når målene i Paris-avtalen. Hvordan drøftes etiske dilemma som dette regionalt? Intervju med Wenche Skorge, kommunikasjonsrådgiver og skribent.