Video: #Klimafrokost om pensjonspenger til det grønne skiftet

Opptak av #Klimafrokost med tema: Hvordan kan norsk pensjonskapital sysselsettes slik at det både tjener det grønne skiftet og sikrer trygg og god avkastning for fremtidens pensjonister? Med bl.a. Idar Kreutzer, Kristin Halvorsen, Svein Flåtten, Guri Melby, Sverre Thornes.

Klimafrokosten om pensjonspenger, infrastruktur og det grønne skiftet ble arrangert av Norsk Klimastiftelse og Finans Norge 15. september.

Les nyhetsartikkel fra frokostmøtet: Høyres Svein Flåtten med et halvt løfte om endringer i regelverket for pensjonsinvesteringer i infrastrukturprosjekter.

Her kan du se opptak av hele møtet:

Bakgrunn for frokostmøtet:

Norge skal kutte 40 prosent av klimagassutslipp innen 2030 og har betydelig etterslep i nødvendig og klimariktig infrastruktur. En særnorsk begrensning i finansforetaksloven hindrer norske forsikringsselskaper og pensjonskasser å eie mer enn 15 prosent av selskaper som driver såkalt forsikringsfremmed virksomhet.

Er det politisk vilje til og ønske om å endre på reglene? Hvordan er risikoen knyttet til slike investeringer, og hvordan kan disse håndteres? Kan pensjonskapital bidra i en restrukturering av norsk kraftbransje, både kraftverk og nett?

Innledere: Kristin Halvorsen (Cicero), Idar Kreutzer (Finans Norge), Sverre Thornes (KLP), Svein Flåtten (Høyre), Guri Melby (Venstre) og Anders Bjartnes (Norsk Klimastiftelse/Energi og Klima). Arrangementet ble ledet av Jan Erik Fåne (Finans Norge) og Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse).

Kristin Halvorsen innleder under klimafrokost.
Kristin Halvorsen innleder under klimafrokost om pensjonspenger.

Rapport om pensjonskapital og infrastruktur

På frokostmøtet ble Norsk Klimastiftelses rapport om pensjonspenger, infrastruktur og det grønne skiftet presentert. Her finner du artiklene fra rapporten.

Klimafrokosten ble arrangert med støtte fra Kavlifondet.