Klimarisiko i kommunene: Forebygging og tilpasning

Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. Det koster mer å vente med forebygging, men hvor finner man de gode løsningene? Opptak og referat fra seminar under Evolve Arena-konferansen 6. desember 2018.

CICERO Senter for klimaforskning og Kommunalbanken inviterte til seminaret om klimarisiko i kommunene under Evolve Arena-konferansen på Lillestrøm.

― Hvis vi hadde brukt alle pengene som brukes på opprydding etter en ekstremhendelse til å forebygge, er vi sikre på at vi hadde spart mye penger, sa fagansvarlig Berit Bakkane i Nedre Eiker kommune.

Hun pekte blant annet på paradokset at det finnes penger til å dekke de fleste skader etter en hendelse, men at det ikke er nok penger til forebygging.

Det ble spurt om forebygging og klimatilpasning har et kommunikasjonsproblem.

Philip Thörn, bærekraftssjef i If Forsikring, pekte på at det må fokuseres på klimatilpasning som mulighet og ikke som kostnad. Han viste til at der parkeringsplasser er omgjort til grøntarealer eller der voller bygget for å beskytte mot havnivåstigning har blitt strandpromenader, tenker ikke folk på at dette er klimatilpasning, men heller på hva de har fått.

Thörn delte også erfaringer fra Sverige der han i sin tidligere jobb ved IVL Svenska Miljöinstitutet var med på å kartlegge hvilke svenske kommuner som er best på klimatilpasning.

― De aller fleste svenske kommunene jobber med klimatilpasning. Men vi så at selv om noen kommuner har velfungerende prosesser og jobber systematisk og langsiktig med klimatilpasning, har syv av ti kommuner ikke kommet særlig langt i dette arbeidet, sa Thörn.

Vann- og avløpsingeniør og rådgiver i Asplan Viak Kim Haukeland Paus etterlyste fakkeltog for vann- og avløpssystemene våre, og pekte på at tverrfaglighet må til for å løse utfordringene.

― Overvann er ikke lenger noe som vann og avløp holder på med. Arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, samferdsel og mange flere påvirkes av overvann og må snakke sammen for å finne løsninger, sa Paus.

Opptak av innledninger

Velkommen,

ved Christian Bjørnæs, kommunikasjonsdirektør CICERO

Hvordan ser en godt klimatilpasset kommune ut – erfaringer fra Sverige: Philip Thörn, Sustainability Manager If

Panelsamtale med:

  • Philip Thörn, Sustainability Manager If
  • Erling Kvernevik, seniorrådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Kim Haukeland Paus, Dr.Ing va-teknikk rådgiver, Asplan Viak
  • Berit Bakkane, fagansvarlig, Nedre Eiker kommune

Økt klimarisiko og trangere budsjetter: Krevende investeringsbeslutninger: Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken

Nytt rammeverk for klimarelatert risiko i tilpasning og omstilling: Alexander Berg, seniorrådgiver klimafinans i CICERO