Klimatv fra Brussel: Hvordan EU kan nå egne klimamål – og skjerpe dem

Ny rapport om Europas energiomstilling frem mot 2030. Debatt med deltakere fra bl.a. EU-kommisjonen, vind- og solbransjen, gass, transport og industri.

Den tyske tankesmien Agora Energiewende presenterte under møtet i Brussel sin nye rapport “European Energy Transition 2030: The Big Picture”. Rapporten er et veikart med konkrete forslag til hvordan EUs energi- og klimapolitikk bør utformes i årene som kommer.

Deltakere i debatten: Claude Turmes, energiminister Luxembourg, Patrick Graichen, direktør Agora Energiewende, Sami Andoura (EU-kommisjonen), Aurélie Beauvais (SolarPower Europe), Eva Chamizo Llatas (Iberdrola), Giles Dickson (WindEurope), Fiona Hall (eceee), Susanne Nies (ENTSO-E), William Todts (Transport&Environment), Robert van der Meer (HeidelbergCement), Paul Voss (Euroheat&Power), James Watson (Eurogas).

EUs klimamål for 2030 innebærer kutt i klimagassutslippene på 40 prosent sammenlignet med 1990-nivået. Agora Energiewende slår i rapporten fast at det ikke er et spørsmål om dette målet må skjerpes, men hvor mye det må økes. Tankesmien foreslår å øke til 50 prosent, der 4 prosent kan tas “utenlands” ved bruk av mekanismer i Paris-avtalen.

Norge er berørt – som EØS-medlem, deltaker i EUs kvotemarked og via den varslede avtalen med EU om klimapolitikken til 2030.