Klimatv.no: Om EU, bærekraftig finans og klimarisiko

– Styret må kunne fortelle hvordan selskapet skal kunne tjene penger hvis vi når klimamålene. Hvis styret ikke er opptatt av klimarisiko og omstilling til lavutslippssamfunnet, vil selskapet ikke klare å omstille seg, sa Martin Skancke på lunsjseminaret om “Bærekraftig finans – Fra EU-ekspertrapport til norsk hverdag”. Du kan se videoen her.

Arrangementet ble holdt i Oslo 27. april i regi av Kommunalbanken og CICERO Senter for klimaforskning.

Skancke leder regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko og var en av innlederne på seminaret. Utgangspunktet var handlingsplanen for bærekraftig finans som EU-kommisjonen lanserte i mars i år. Et av spørsmålene som ble drøftet var hva EUs ulike tiltak kan bety av økte forventninger og forpliktelser.

Du kan se de enkelte innledningene over, eller møtet i sin helhet her:

Dette er innledningene:

– EU-kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans – veien videre. Ved Beate Sjåfjell, professor dr. juris, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Sjåfjell leder forskningsprosjektet «Sustainable Market Actors for Responsible Trade» (SMART).

– Vil en felles europeisk “sustainability taxonomy” bidra til flere grønne investeringer? Ved Harald Francke Lund, seniorrådgiver og leder av CICERO Second Opinions.

– Prising av kreditt til bærekraftige formål: Hva sier handlingsplanen om markedsanalyse og kredittvurderinger, og hva vil en eventuell «green supporting factor» kunne ha å si? Ved Thina Saltvedt, senioranalytiker i Nordea Sustainable Finance.

– Selskapsrapportering og klimarisiko: Blir TCFD-anbefalingene et krav, og i så fall for hvem? Hva vil dette ha å si for de som skal rapportere, og de som skal bruke selskapsinformasjonen? Ved Martin Skancke, styreleder i PRI, TCFD-medlem og leder av regjeringens ekspertutvalg på klimarisiko.

– Det norske perspektivet: Hvor store endringer kan det egentlig bli for norske bedrifter og finansaktører? Ved Maria Gjølberg, Principal Consultant, DNV GL.

Møteleder: Tor Ole Steinsland, kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken.