Klimaomstillingsutvalget anbefaler strammere oljepolitikk

Anbefalingene fra det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalget inkluderer en ny retning for petroleumspolitikken i en tid med økende klimarisiko. Se opptak av presentasjonen og les hovedpunkter.

Utvalgets rapport ble presentert på en direktesendt pressekonferanse på Litteraturhuset i Oslo 24. september.

På Klimaomstillingsutvalgets nettsted kan du lese hovedpunkter og laste ned hele rapporten “Raskere klimaomstilling. Redusert risiko.”

Utvalget foreslår fire hovedgrep for redusert klimarisiko

Begrense utdeling av nye lisenser
Å begrense tildelingen av nye lisenser er en kostnadseffektiv måte å redusere overgangsrisikoen som følger av transformasjonen fra en fossil økonomi til en fornybar økonomi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder.

Innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)
Utvalget mener at lisenshavernes plan for utbygging og drift (PUD) skal inneholde en realistisk klimastresstest av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Utgangspunktet for stresstesten bør være scenarier basert på ambisjonene i Paris-avtalen.

Nøytral petroleumsskatt
Utvalget mener petroleumsbeskatningen bør endres slik at den er nøytral og ikke medfører at investeringer som er ulønnsomme før skatt, blir lønnsomme etter skatt.

Utvalget anbefaler at ett eller flere av fradragene i særskatten må gjøres mindre gunstige for selskapene enn de var ved inngangen til 2020.

Raskere omstilling mot bærekraftige næringer
Utvalget anbefaler at rammebetingelser innrettes for å raskere omstille petroleumsnæringen og leverandørindustrien til ny lav- og nullutslippsvirksomhet.

Utvalgets medlemmer og mandat

Utvalget har vært sammensatt av fremtredende økonomer, næringslivspersonligheter og politikere. Det ble oppnevnt i desember 2019 av WWF Verdens naturfond, Civita og Norsk klimastiftelse. Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen har ledet utvalgets arbeid. Halvorsen er tidligere finansminister og kunnskapsminister, Helgesen er tidligere klima- og miljøminister og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU.

På pressekonferansen presenterte utvalgslederne Halvorsen og Helgesen – samt blant andre utvalgsmedlemmene Hilde C. Bjørnland og Alexandra B. Gjørv – utvalgets anbefalinger. Rapporten skal overleveres til generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur, daglig leder i Civita Kristin Clemet og daglig leder i Norsk klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Utvalget har vært uavhengig og har bestått av:

 • Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning (utvalgsleder)
 • Vidar Helgesen, spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet (utvalgsleder)
 • Hilde C. Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi og prorektor ved BI
 • Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved UiO
 • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør ved SSB og professor-II ved NHH
 • Diderik Lund, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved UiO
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Geir Inge Lunde, prosjektleder og medstifter av Initiativ Vest – En tankesmie for Vestlandet
 • Terje Osmundsen, administrerende direktør i Empower New Energy
 • Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest
 • Harald Schjelderup, konsernsjef i BOB og tidligere byrådsleder i Bergen
 • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre
 • Ada Johanna Arnstad, fylkestingsrepresentant i Trøndelag for Senterpartiet
 • Alfred Bjørlo, ordfører i Stad kommune for Venstre
 • Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Les utvalgets mandat i sin helhet.