#Klimafrokost om desentral kraftproduksjon

Opptak av frokostmøte om desentralisering av energi – sol, bio, vind, småkraft, nett, nye forretningsmodeller. Med bl.a. Anne Jorun Aas, Steinar Bysveen, Bernt Bremdal, Einar Wilhelmsen.

Mange steder i Europa er desentralisering av energisystemene godt i gang. I lokalsamfunn går borgere og lokalt næringsliv sammen om å investere i solcelleanlegg, bioenergi, vindparker, småvannkraft og kraftnett. Småskala, desentralisert energiproduksjon er blitt vanligere også i Norge.

Men utviklingen truer etablerte forretningsmodeller og maktstrukturer, og dermed trigges motkreftene.

Dette var utgangspunktet for presentasjonene og debatten på frokostmøtet. Se egen nyhetssak fra møtet: Sovjet eller Internett i strømnettet?

Her finner du videoopptak av møtet, delt i bolker.

Klimafrokost del 1: Introduksjon. Anne Jortveit og Anders Bjartnes.

Klimafrokost del 2: Einar Wilhelmsen

Klimafrokost del 3: Presentasjoner av: Anne Jorun Aas, ENERGIX og SIGLA. Steinar Bysveen, Statkraft. Bernt Bremdal, NCE Smart Energy Markets. Benjamin Dondald Smith, Nordisk Energiforskning. Rigmor A. Eide, KrF. Samtalepanel: Einar Wilhelmsen, Steinar Bysveen, Bernt Bremdal, Anne Jourun Aas, Rigmor A. Eide, Anders Bjartnes. Moderator: Anne Jortveit.

Dette er noe av det som ble drøftet på Klimafrokosten:

  • Hva er det som skjer i energimarkeder der det blir flere og flere små, lokale energiprodusenter?
  • Hvilke ulike holdninger er det til mer desentralisert kraftproduksjon i Norge?
  • Ti år frem i tid, hvilken situasjon er det norsk kraftbransje bør posisjonere seg for?
  • Hvordan kan myndighetene best legge til rette for mer desentralisert energiproduksjon?
  • Hvilke motkrefter finnes?
  • I hvilken grad kan lokal, småskala energiproduksjon bidra til å redusere CO₂-utslippene?
  • Hva er muligheten for verdiskaping innen desentral energiproduksjon?

Last ned presentasjonene fra møtet:

Bakgrunnsinformasjon: Se Norsk Klimastiftelses rapport “Europas strømrebeller”, som tar for seg desentralisering i en europeisk kontekst.