Næringslivets klimakonferanse

Regjeringens konferanse om klimaomstilling og norsk næringsliv. Med bl.a. Thina Saltvedt, Idar Kreutzer, Hanne Thornam, Kikki Kleiven, Erna Solberg, Ola Elvestuen.

Konferansen ble arrangert mandag 24. juni 2019 av regjeringen ved statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Problemstillingene som ble tatt opp på konferansen: Hva er tempoet i det grønne skiftet i Norge? Hvor langt har vi kommet i å utvikle grønn konkurransekraft? Hvordan følges næringslivets veikart for grønn konkurransekraft opp? Hva er muligheter og barrierer for å realisere ambisjonene i veikartene?

Program for Næringslivets klimakonferanse

Konferansier: Sunniva Rose

9:00    Musikalsk innslag ved Duo Cellistica

9:05    Velkommen ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

            Åpning ved Statsminister Erna Solberg

9:25    Utredningen «Tempoet i det grønne skiftet i Norge» ved 
Hanne Thornam, leder av Climate Change & Sustainability EY Norge
Klima og miljødepartementet har bestilt en utredning om hvor langt ulike næringer har kommet i utviklingen av grønn konkurransekraft.

9:40    Panelsamtale: «Utviklingen fra ekspertutvalget til i dag 
– hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi ovenfor?»
Hvordan har utviklingen vært siden ekspertutvalget startet sitt arbeid? På hvilke områder har vi kommet lenger og hva blir de viktigste utfordringene framover? I hvilken grad har myndigheter og næringsliv fulgt opp anbefalingene fra utvalget?

Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge, Bjørn Haugland, adm. direktør 203040-nettverket, Thina Saltvedt, sjefanalytiker Sustainable Finance Nordea, Peggy Hessen Følsvik, første nestleder LO, Arvid Moss, president NHO, Nils Kristian Nakstad, adm. direktør Enova, Håkon Haugli, adm. direktør Innovasjon Norge, John-Arne Røttingen, adm. direktør Forskningsrådet, Dag Strømsnes, avdelingsdirektør Difi og Frances Eaton, juridisk og compliance direktør Nysnø

10:30 Pause

11:00  Hovedfunn fra FNs klimapanels 1,5 gradersrapport ved Kikki Kleiven, førsteamanuensis Bjerknessenteret for klimaforskning

11:10  Innlegg ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

11:25  Panelsamtale: «Veikartene – en troverdig kurs mot lavutslippssamfunnet?»

Hvis vi skal unngå en global temperaturøkning på mer enn 1,5 grader kreves det større og raskere utslippskutt. Hva må gjøres i norsk næringsliv for å få opp tempoet? Setter veikartene en troverdig kurs mot nullutslipp i 2050 i de ulike næringene? Hva er suksesskriterier og barrierer framover?

Katharina Bramslev, daglig leder Grønn byggallianse, Håvard Moe, konserndirektør for teknologi Elkem og leder Prosess21, Camilla Gramstad, bærekraftsansvarlig Virke, Erik Osmundsen, konsernsjef Norsk Gjenvinning og Marius Holm, daglig leder Zero

11:50  Innovative løsninger ved gründer Sigrun Syverud i Fjong og bonde Erling Aas-Eng i Klimasmart landbruk

11:55  Veikartene svarer for seg

12:15 Lunsj