#Klimafrokost: Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?

Hvordan avrunder vi oljealderen med stil og i tide, uten at enkelte arbeidstakergrupper og regioner må bære byrden ved omstillingen alene – og parallelt med å legge til rette for ny verdiskaping? Med bl.a Øystein Dørum, Hulda Holtvedt, Bjørn K. Haugland, Per Espen Stoknes.

Temaet Klimastiftelsen tar opp på høstens første #Klimafrokost vil bli en gjenganger i årene som kommer. Vi som oljenasjon må dele kunnskap og snakke oss gjennom en hel del ulike problemstillinger – så ofte som mulig – slik at avrundingen av oljealderen skjer i ordnede former og i det tempoet Paris-avtalen krever. Da trenger vi mest mulig kunnskap som til sammen kan gi oss som nasjon felles virkelighetsforståelse og felles grunn som vi kan fatte beslutninger på.

Debatten om oljens fremtid engasjerer mange og vekker sterke følelser. Det gjør det vanskelig å få til en god og opplysende samtale i offentligheten om utfordringene norsk økonomi står overfor. Trenger vi en felles fremtidsfortelling som forener oljearbeideren og klimaaktivisten, vestlendingen og østlendingen, unge og gamle? Hva skal den i så fall inneholde?  

For å bidra til en opplyst samtale inviterer Norsk klimastiftelse nok en gang til en #Klimafrokost med forskere, næringslivstopper og politikere – som alle skal belyse temaet fra sitt ståsted.

Innledere og deltagere i samtalepanel er denne gangen Øystein Dørum (sjeføkonom i NHO), Knut Anton Mork (professor ved NTNU og tidligere sjeføkonom i Handelsbanken), Per Espen Stoknes (leder for Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI), Sveinung Rotevatn (statssekretær i Klima- og miljødepartementet), Hulda Holtvedt (nasjonal talsperson i Grønn Ungdom) og Bjørn Kjærand Haugland (adm. dir. i Skift – kompetansenettverk for næringslivets klimaledere).

Arrangementet foregår i Rococosalen på Grand Hotel i Oslo.

Vi tar utgangspunkt i følgende fakta:

  • Oljens betydning i norsk økonomi vil falle. Det kommer tydelig frem i regjeringens perspektivmelding.
  • Norge har et stort behov for å erstatte arbeidsplasser knyttet til oljesektoren med andre produktive jobber. 
  • Paris-avtalen og klimapolitikk vil i økende grad sette rammer rundt oljesektoren, både internasjonalt og i Norge.

Øystein Dørum innleder om: «Hvordan vil oljens betydning for norsk økonomi være de neste fem, ti, 20 og 30 årene? Hvilke scenarier og analyser legger vi til grunn når vi regner på dette? I takt med at oljenæringen gradvis vil få mindre betydning for norsk økonomi – hvordan møter vi behovet for ny verdiskaping og nye produktive og bærekraftige jobber?» 

Knut Anton Mork innleder om: “Norge står i spagat mellom høye klimaambisjoner og fortsatt full satsing på olje- og gassvirksomheten. Hva skjer om vi fortsetter å fokusere på elbilpolitikken, men ignorerer elefanten i rommet? Hvordan kommer vi oss ut av spagaten med stil, uten å påføre oss selv langvarige skader?”

På Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hvordan kan vi best mulig legge til rette for å skape nye produktive og bærekraftige jobber? Hva skal til for at Norge blir verdensledende på energiomstilling?
  • Hvor mye olje er det behov for om vi skal nå målene i Paris-avtalen? Hva innebærer det at også norsk oljepolitikk må være i samsvar med Paris-avtalen?
  • Når vi målene i Paris-avtalen om alle oljeproduserende land skal vente med avrundingen av oljealderen til man «treffer markedet riktig» og tjener mest mulig og taper minst mulig på hver krone investert i oljeaktivitet?
  • Trenger vi en felles fremtidsfortelling som forener oljearbeideren og klimaaktivisten, vestlendingen og østlendingen, unge og gamle? Hva skal den i så fall inneholde?

Norsk klimastiftelse arbeider under Redaktørplakaten. Vi kan arrangere disse #Klimafrokostene for sjette år på rad, takket være Kavlifondet som vår gode støttespiller og samarbeidspartner. Velkommen!