På Klimatv.no: Klima som finansiell risiko – kunnskapsmøte 31. august

Klimapolitikk og klimaendringer fører til store endringer. Hvordan bør investorer, utlånere, forsikringsbransjen og politikere forholde seg til klima som finansiell risiko?

Les referat og se opptak fra debattmøtet her!

***

Torsdag 31. august kl. 08-10 sendte vi direkte fra Hotel Bristol der Finans Norge, CICERO Senter for klimaforskning og Norsk klimastiftelse arrangerte kunnskapsfrokost med tema Klima som finansiell risiko. 

Program:

  • Det haster: Siste nytt fra forskningen om havstigning og issmeltingen i Antarktis v/ Kikki Kleiven – førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret.
  • Hvilken klimarisiko må bank, forsikring og investorer forholde seg til og hvordan møter man klimarisiko? v/ Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge.
  • Klimaendringer kan gi akutte og varige ødeleggelser, hva kan skje og hvordan kan investorer møte dette? v/ Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter icero.
  • Teknologiske kvantesprang og strammere klimapolitikk kan gi store endringer i etterspørselen etter ulike varer og tjenester / Statens finansielle klimarisiko v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • Ansvarsrisiko – økonomisk ansvar for klimaendringene, intervju med Anders Bjartnes.
  • Hvordan håndterer Storebrand klimarisiko? Intervju med Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.
  • Hvordan arbeider KPMG med klimarisiko og hvilke råd gir dere til kundene? Intervju med Anette Rønnov, leder i KPMGs bærekraftsavdeling.