Ren energi til alle! CenSES årskonferanse

Onsdag 21. november arrangerte forskningssenteret CenSES årskonferanse. Se opptak fra konferansen.

Heldagskonferansen hadde tittelen “Ren energi til alle!”, og en rekke innledere fra forskning, politikk, forvaltning og næringsliv bidro (se oversikt nedenfor). Du finner opptak av innledningene på YouTube og CenSES’ nettside.

Dette er noen av problemstillingene:

  • Hva betyr energiomstillingen vi står overfor på globalt nivå for Norges rolle som energiprodusent?
  • Hvordan påvirker endringer i energisystemet verdi og bruk av norske fornybare ressurser?
  • Er Norge, og resten av verden, på vei til å snu utviklingen slik at vi kan nå 2°C-målet?
  • Hvordan kan det tilrettelegges for at enkeltmennesker og allmennheten kan legge premisser for, påvirke og delta i det grønne skiftet?

CenSES står for Centre for Sustainable Energy Studies og er et forskningssenter for miljøvennlig energi lokalisert ved NTNU i Trondheim.

Et utvalg av innlederne på CenSES-konferansen.