Se rapportlansering: Hvordan oppfattes Norge i Brussel?

WWF-rapporten «EU klima og energi: Hvordan oppfattes Norge i Brussel?» gir et innblikk hvordan norske myndigheter oppfattes av beslutningstakere i EUs politiske system i Brussel. Se opptak fra rapportlansering 14. mai med politisk debatt.

Norge er en stor energinasjon. På samme måte som WWF er Norge også en lobbyist i Brussel. Stortinget skal vurdere regjeringens anbefaling om å kunne oppnå utslippsmålene sammen med EU. Hva vil det si for norske utslipp? I løpet av de siste tre årene har EU vedtatt nye reguleringer for klima og energi fram til 2030. Det legges også strategier mot 2050, der målet er å omstille Europa vekk fra fossil energi.

Program for møtet:

Program:
• Åpning ved Bård Vegar Solhjell fra WWF Verdens naturfond
• Presentasjon av rapport ved Jonas Bangsund fra Kreab Brussel
• Energiomstilling i Europa ved Henrik Sætness, direktør for strategi og analyse i Statkraft

Politisk debatt:
• Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet
• Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti
• Terje Halleland Fremskrittspartiet
• Stefan M. B. Heggelund, Høyre
• Ingelin Noresjø, Kristelig Folkeparti
• Nora Jungeilges Heyerdahl, Grønn Ungdom