Se opptak av #Klimafrokost om USA og klima – post Trump

Onsdag 18/11 inviterte Norsk klimastiftelse til digital #Klimafrokost der vi tok opp det store temaet USA og klima – post Trump. Se opptak av møtet her.

Program:

  • Hva kan vi vente oss av USA vedrørende klimapolitikk og energiomstilling innenlands når Joe Biden og Kamala Harris erstatter Donald Trump og Mike Pence? Hva kan vi forvente av USA som aktør i det globale klimaarbeidet? Hvilke motkrefter vil Biden og Harris møte og hvordan kan de håndteres? Foredrag v/ Guri Bang, forsker ved NUPI.
  • Mulighetene til å nå klimamål handler også om energiomstillingen og å fase inn store mengder fornybar energi. Hva har skjedd på dette feltet i USA i Trumps tid som president? Hva ligger i planene framover? Når kan vi forvente at sol og vind erstatter kull og gass i kraftsektoren i USA? Innlegg v/ Erik Dugstad, Områdedirektør Fornybar energi & Kraftsystem i DNV GL.
  • USA og klimaforhandlingene, hva blir bildet når Joe Biden erstatter Donald Trump? Intervju med Henrik Hallgrim Eriksen, Norges forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene, Klima- og miljødepartementet.
  • Hva betyr det for mulighetene for å nå klimamålene at «netto null»-landene nå får USA med på laget? Intervju om dette og mer med Espen Barth Eide, stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister, Arbeiderpartiet.

Victoria Cuming fra BloombergNEF om Bidens toppmøte, COP26 i Glasgow og klimapolitikk

Kavlifondet støtter prosjekt #Klimafrokost økonomisk.