Se på Klimatv.no: Grønn omstart etter koronakrisen?

Hvordan sikrer vi at omstarten etter koronakrisen harmonerer med veien mot nullutslipp? I hvilke sektorer er det grunnlag for grønn vekst? Hva gjør “resten av verden”? Det var tema for #Klimafrokosten 7. mai 2020. Du kan se webinaret her.

Koronakrisa har også store konsekvenser for Norge, både menneskelig og økonomisk. Pandemien traff mens Norge fra før av står overfor store utfordringer: Oljealderen er på hell, eldrebølgen er på trappene og Norge skal omstilles til et lavutslippsland i tråd med målene i Paris-avtalen.

Store deler av næringslivet trenger nå nødhjelp, mye penger sluses inn i virksomheter. Hvordan unngår vi feilinvesteringer? Hvordan sikrer vi at tiltak, virkemidler og pengestøtte ikke forsinker det grønne skiftet, men snarere sørger for at bedrifter og arbeidstagere ivaretas godt mens de loses inn i en nødvendig omstilling? Det var tema for #Klimafrokosten 7. mai.

Du kan laste ned presentasjonene her.

Program for webinaret:

Grønn omstart

Koronakrisen gir sterk økonomisk nedgang. Samtidig rammes Norge ekstra på grunn av det store oljeprisfallet. Hvordan skal vi komme ut av krisen? Gjennom en serie artikler og ekspertintervjuer med forskere og andre eksperter vil vi belyse krisen – og veien ut av den.

  • Hvordan sikre at krisetiltakene bygger opp under det grønne skiftet og energiomstillingen? Intervju med Linda Nøstbakken, forskningssjef i SSB og professor og prorektor ved Norges handelshøgskole.
  • Hvordan kan vi benytte koronasituasjonen som drahjelp for et grønnere skifte – også i Norge? Hva gjør Danmark? Intervju med Connie Hedegaard, styreleder i den danske tenketanken Concito og EUs første klimakommissær.
  • Hvordan stiller folk flest seg til bærekraft og grønn omstilling? Om funnene i ny rapport om forbrukernes holdninger og handlinger. Innlegg av Mia C. Harboe, rådgiver i analysebyrået Opinion.
  • Hva er grønn vekst og hvordan kan grønn vekst brukes som respons på koronakrisen? I hvilke sektorer er det grunnlag for grønn vekst? Intervju med Per Espen Stoknes, leder for «Grønn vekst og konkurransekraft» på Handelshøyskolen BI. 
  • Det politiske perspektivet: Kan vi benytte koronakrisen til å øke tempoet i energiomstillingen? Hvordan legge til rette politisk? Intervju med stortingsrepresentantene Eigil Knutsen (AP) og Lene Westgaard-Halle (Høyre). 
  • Hva skal til for at vi skal kunne kalle krisepakkene en reell grønn omstart? Hva med petroleumsnæringen vs. andre næringer? Intervju med Astrid Hoem, nestleder i AUF.
  • Hvordan responderer andre land, EU, FN og IEA på koronakrisen? Legges det opp til en grønn omstart? Innlegg av Anders Bjartnes, redaktør for Klimastiftelsen og Energi og Klima.

a