Solenergi hopper bukk over sentrale strømnett

Solskinnshistorier, episode 1: Sterkt fallende priser på solteknologi gjør det mulig å hoppe bukk over sentrale strømnett og satse på desentraliserte energiløsninger på den afrikanske landsbygden.

Det gir håp for fiskere på den avsidesliggende øyen Ukara, som sliter med at de ikke får lagret fangsten.

En av fem mennesker på kloden har ikke tilgang til strøm. På landsbygda i Tanzania har bare to prosent av befolkningen tilgang til elektrisitet, mens ren energi for alle er et av FNs bærekraftsmål.

Solskinnshistorier – alle episodene
Se alle episodene i denne dokumentarserien om solenergiens frigjørende kraft.

Det finnes løsninger; svaret er sol. I områder med lange avstander og lav befolkningstetthet er det dyrt og vanskelig å bygge ut et tradisjonelt strømnett.

Desentraliserte løsninger – solenergi – kan gi folk strøm til lys, til å lade telefonen og til å se tv, uten å være koblet på det sentrale strømnettet. Salget av sollamper og små solsystemer vokser raskt.