Solenergi kan revolusjonere landbruket og øke matsikkerheten

Solskinnshistorier, episode 3: Småbønder som har tatt i bruk soldrevne vannpumper og dryppirrigasjon, noe som reduserer risikoen for avlingssvikt, bedrer produktiviteten og øker matsikkerheten.

Sør for Sahara er det bare 6 prosent av landbruksarealet som har tilgang på kunstig vanning. Solenergidrevne vanningsanlegg gjør det mulig å gå fra en til tre avlinger i året.

Regnvannet lagres i tanker og brukes når det trengs vanning i de tørre periodene eller pumpes fra elver eller ferskvann.

Solskinnshistorier – alle episodene
Se alle episodene i denne dokumentarserien om solenergiens frigjørende kraft.

Bonden Bob Ouma forklarer hvordan dette har doblet, kanskje tredoblet inntektene hans. Nå kan han levere grønnsaker også i den tørre sesongen, når prisene er høye.

Med klimaendringer og mer uforutsigbart vær er tilgang på vanningssystemer viktig for matsikkerheten.